Núria Terribas

Núria Terribas

Consensuar una regulació

La irrupció de les tecnologies de reproducció assistida (TRA) fa més de 35 anys ha fomentat la diversitat de models de família i els orígens genètics dels nascuts. Això avui obre un ampli ventall d’opcions...

Acceptació i dignitat davant la mort

En les darreres setmanes hem viscut amb l’Andrea, la nena gallega de 12 anys, un nou episodi de com es pot ser d’obstinat no acceptant la finitud de les persones en un context de malaltia, i imposant...

Ètica i clonatge terapèutic

Apartir de la recent notícia de les fites que han aconseguit els científics de l'equip del professor Mitalipov de la Universitat de Salut i Ciències d'Oregon, s'ha tornat a desfermar el debat sobre el que...