Miguel Pajares

Miguel Pajares

Tancar les fronteres no és una opció decent

Fa uns dies en aquest mateix diari es va publicar un article de Miquel Puig en què es criticava els que defensen l’obertura de les fronteres amb l’argument que això seria incompatible amb el manteniment de...