Michael McCarthy, S. J.

Ellacuría o la universitat necessària

Als 19 anys vaig deixar la Universitat de Stanford per fer-me jesuïta. M’agradava estudiar-hi, però no prou. En canvi, el col·legi dels jesuïtes al qual vaig assistir a San Francisco emfatitzava un objectiu...