Meredith Broussard

Meredith Broussard

El tecnoxovinisme i l'educació

La llengua materna d’Isabel Castañeda és l'espanyol. Al seu centre –el Westminster High, de Colorado– sol obtenir la màxima puntuació en aquesta matèria. Però aquest any ha suspès l’examen d’espanyol del...