Martí X. March Cerdà

L’esquerra necessària i l'esquerra possible a les Illes Balears

No hi ha cap dubte que ja estam en temps preelectoral i convulsos; i amb ell comencen les declaracions polítiques, la presentació o la retirada de candidats, la desqualificació de l'adversari, la...

El conflicte com a resposta

Resulta inexplicable, tant des de la racionalitat educativa com des de la sensatesa i el seny, el que està passant en el món de l’educació de les Illes Balears. El Govern amb la majoria absoluta més...

MenorcaEdu21: una proposta necessària, un camí adequat

Tot i que estam vivint a les Illes Balears el període més conflictiu de la democràcia i de l’ autonomia en relació amb l’educació, cal valorar, per tot el que significa, les iniciatives, fonamentalment, de...

La FPB, de la precipitació a la segregació

No hi ha cap dubte que el govern espanyol i el de les Illes Balears tenen molta pressa a desplegar la seva LOMQE. I al marge del que significa aquesta llei -que és quelcom més que una norma educativa per...

La universitat de Montserrat Casas

Fa un any que Montserrat Casas ens va deixar, i des d’aleshores ja han passat tantes de coses a la UIB, que hom té la sensació que el temps no fa justícia, que el temps no ens deixa pair tot allò que la...

image-alt

Triomfalisme econòmic versus catastrofisme educatiu

Aquests dies s’ ha donat a conèixer l’informe Funcas, en el qual, entre altres coses, es diu que les Illes Balears és la comunitat on més ha crescut la pobresa des que va començar la crisi econòmica; a més,...

image-alt

La universitat que necessitam

No hi ha cap dubte que les universitats espanyoles es troben en una cruïlla important per al seu futur; efectivament, després d'anys de creixement en nombre d'universitats, d'universitaris, de titulacions,...