Marta Marín-Dòmine

Marta Marín-Dòmine

Contra la memoria histriónica

Terminada la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los medios de comunicación tanto en Francia como en Alemania se hacen eco del deseo de una parte nada despreciable de la población que exige el olvido de...

Contra la memòria histriònica

Acabada la Segona Guerra Mundial, bona part dels mitjans de comunicació tant a França com a Alemanya es fan ressò del desig d’una part gens negligible de la població que exigeix l’oblit dels crims comesos a...

Internacionalització del Procés i identitat nacional

Des de l’exterior de vegades pot sobtar que els esforços d’internacionalització del Procés es redueixin a la repetició d’uns quants punts temàtics presentats sense matisos i per tant sense afany dialèctic:...

La reunificació familiar, una qüestió urgent

Recordo el posat emocionat de la S., la mestressa del petit supermercat del costat de casa, a Barcelona, el dia que va presentar-me la seva filla, una nena de dotze anys acabada d’arribar de l’Afganistan....

Esforç d’inclusió ‘made in Canada’

Als boscos i parcs d’una bona part de l’est del Canadà la transformació cromàtica dels verds als vermells encesos anuncia esplendorosament el canvi d’estació. Cada any i de manera inevitable se’ns fa...

Les estàtues ja no tenen la paraula

L’abril del 2013 el Museu Jueu de Berlín inaugurava l’exposició La pura veritat... Tot el que sempre has volgut saber sobre els jueus. Una de les peces consistia en una gàbia de plexiglàs en la qual...

From Canada, with a fly's eyes

Of all the experiences granted by exile --whether voluntary or forced-- one stands out for being unforeseen: realizing that there is a moment when your way of experiencing the world changes forever....

Des del Canadà, amb ulls de mosca

De les experiències que atorga l’exili -voluntari o forçat- sobresurt per imprevista la de constatar que hi ha un moment en què la manera de ser al món es fa per sempre més a partir de la relació emocional...