Mario Romeo

Mario Romeo

Una oportunitat per a la Catalunya plural

Quan les societats viuen situacions complexes és raonable pensar en aprofitar totes les oportunitats possible per fer-les avançar. A Catalunya, en els darrers anys, s’han viscut massa moments històrics, i...