Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato

Impedir el feudalisme digital

L’ús i abús de les dades per part de Facebook i altres empreses tecnològiques reben, per fi, l’atenció que es mereixen. Ara que les dades personals esdevenen el bé més valuós del món, ¿els usuaris seran els...

10 anys després de la crisi, molt per resoldre

Després de la crisi financera mundial del 2008, es va configurar un consens segons el qual el sector públic tenia la responsabilitat d’intervenir per rescatar els bancs d’importància sistèmica i estimular...