Luis Garicano / Toni Roldán

C’s: una ruptura amb la política econòmica anterior

En el seu recent (i educat) article d’opinió a l’ARA, publicat el dissabte 28 de novembre, el Sr. Miquel Puig, a qui agraïm la seva atenció, rebutja les solucions de Ciutadans per als problemes de...

image-alt

Ciudadanos: una ruptura con la política económica anterior

En su reciente (y educado) artículo de opinión en este diario, el Sr. Miquel Puig, al que agradezco su atención, rechaza las soluciones de Ciudadanos para los problemas de la economía española. En síntesis...

image-alt

Cataluña debe volver a ser el motor económico de España

Cataluña está perdiendo el dinamismo que la caracterizaba. Sigue siendo mucho más rica que la media pero su ventaja tiende a disminuir.  Hay dos relatos que tratan de explicarlo.El primero es el del...

Catalunya ha de tornar a ser el motor econòmic d’Espanya

Catalunya està perdent el dinamisme que la caracteritzava. Segueix sent molt més rica que la mitjana, però el seu avantatge tendeix a disminuir. Hi ha dos relats que miren d’explicar-ho. El primer és el...