Lluís Torner

Lluís Torner

Director de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya

Contagi zero (i II)

Una de les dificultats objectives que es plantegen a l’hora d’adoptar mesures col·lectives i individuals relatives a la covid-19 és la manca de dades de qualitat sobre la prevalença de la malaltia. Estem...

Contagi 0

La majoria de gent d’una certa edat ha vist la pel·lícula i moltes persones, en moments problemàtics de la vida personal o professional, repeteixen la seva frase més icònica. La part culminant de la...

Oportunitat per al mòbil i per a Catalunya

La recerca científica i tecnològica busca contínuament traspassar els límits del que és conegut, aportar nous coneixements, noves idees, noves tecnologies. La majoria de les vegades, els resultats...