Lizzie O’Shea

Lizzie O’Shea

Un pas més enllà en la vigilància estatal

La capacitat d’un estat d’espiar els seus ciutadans ha crescut exponencialment els darrers anys gràcies al progrés tecnològic, que permet observar, enregistrar i analitzar més aspectes de la nostra vida que...