Lázló Andor

Millorar les condicions de treball a la UE

La crisi econòmica i financera dels últims anys ha tingut repercussions adverses sobre els mercats laborals i les condicions de treball a Europa. L’atur ha arribat a uns nivells inacceptables i ha baixat la...