Josep Marquès i Baró

Garantir l’alimentació

Atenent el context de crisi i l’elevat cost de l’escolarització, tota mesura per facilitar el retorn a les aules -com l’anunci del departament d’Ensenyament d’augmentar un 43% els alumnes que tindran becat...