image-alt

JOSEP GONZÁLEZ I SALA

El món necessita un Laureà Figuerola

L’any passat els economistes catalans van celebrar el bicentenari del naixement de Laureà Figuerola, un dels ministres catalans més il·lustres. A més d’introduir la pesseta, Figuerola va reformar el sistema...