Josep Fargas

Josep Fargas

Ingrés mínim vital: tot pot millorar

El primer dia de juny es va publicar la norma que instaurava en el nostre sistema de seguretat social una prestació econòmica destinada a ajudar els qui es trobessin en situació de pobresa, garantint una...

Cap a la seguretat social catalana

Tots els països moderns tenen un sistema de seguretat social que protegeix els seus ciutadans, per això en l’actual procés de Catalunya la construcció d’un sistema de seguretat social ha estat també objecte...