José Maria Mollinedo

Una pregunta per al president

Els estats apliquen avantatges tributaris per fomentar polítiques, d’ocupació, medi ambient, etc. Aprofitar aquests avantatges és una optimització fiscal que els inspectors no objectem: qui inverteix en...