Publicitat
Publicitat
image-alt

JORDI SÀNCHEZ

From freedom (5)

Winter is hard in Soto del Real Prison, especially for those of us who have grown up with the relative comfort of Mediterranean winters. Though our Mediterranean is unable to sweeten the cold that...

Des de la llibertat (5)

L’hivern a Soto del Real és dur, especialment per als que hem crescut -i ens reconforten- en els hiverns maridats amb Mediterrani. L’endolciment del fred que dins d’aquesta presó no pot oferir el nostre...

Desde la libertad (5)

El invierno en Soto del Real es duro, especialmente para los que hemos crecido reconfortados por los inviernos maridados con Mediterráneo. El alivio del frío que dentro de esta prisión no puede ofrecer...

En campanya des de la presó

Fer campanya des de la presó és francament difícil. El Tribunal Suprem ha denegat fa pocs dies aquest dret amb l’argument que hi hauria un risc de crear situacions tumultuoses, és a dir violentes. Tal com...

Desde la libertad (4)

Si hacemos caso a lo que dicen los medios de comunicación, esta puede ser la última carta desde la prisión. Incluso puede que cuando se publique el Tribunal Supremo ya haya levantado las órdenes de prisión...

From freedom (4)

If the media are to be believed, this may be my last letter from prison. It may even be the case that, by the time it is published, the Supreme Court will have overturned its decision to send me to prison...

Des de la llibertat (4)

Si fem cas del que diuen els mitjans de comunicació, aquesta pot ser la darrera carta des de la presó. Fins i tot potser quan es publiqui el Tribunal Suprem ja ha aixecat les ordres de presó incondicional....

Desde la libertad (3)

Los días y sobre todo las noches comienzan a ser realmente fríos en Soto del Real, al pie de la Sierra madrileña. Sorprende, sin embargo, que la calefacción solo funcione en la zona de las visitas...

From freedom (3)

Here in Soto del Real Prison, in the foothills of the Sierra de Madrid, the days have begun to get really cold and the nights even colder. Surprisingly, however, the heating only seems to work in the...

Des de la llibertat (3)

Els dies i sobretot les nits comencen a ser realment freds a Soto del Real, al peu de la Sierra madrilenya. Sorprèn, però, que la calefacció només funcioni a la zona de les visites exteriors de familiars i...

From freedom (2)

It's 10 in the morning on a normal day, the same as any other day in Soto del Real. I have just finished the 40th lap of an inner courtyard —as are all courtyards in prisons—. My daily routine helps me keep...

Des de la llibertat (2)

Són les 10 del matí d’un dia qualsevol, com de fet ho són tots els dies a Soto del Real. Acabo de fer la volta 40 a un pati interior -com ho són tots els patis a les presons-. Una rutina diària que m’ajuda...

From freedom

I write from freedom. I remain locked up in a prison on the orders of a National Court judge, acting on a request from Spain’s Attorney General. Neither of them can deprive me of what is not within their...

Des de la llibertat

Escric des de la llibertat. Segueixo tancat en una presó, a petició d’un fiscal de l’Estat i per ordre d’una jutge de l’Audiència Nacional. Ni l’un ni l’altre poden privar-me d’allò que no és al seu abast....

The Road to Freedom

An article by the President of the ANC Jordi Sànchez, after being jailed without bail The road to freedom is not always an easy one. But when one is accompanied by so many people, it becomes a pleasure....

Camí de la llibertat

El camí de la llibertat no és sempre fàcil. Però quan es fa amb tanta gent és sempre agradable. L'actuació de l'Audiència Nacional ha arribat en un moment on algú potser ha pensat que podria ser...

image-alt

La dama del procés

La dama del procés ha marxat. La Muriel no ha pogut veure culminada una de les seves darreres il·lusions, el naixement de Catalunya com a nou estat europeu. Si mai podem considerar la mort d’algú com un...