Jordi Nieva-Fenoll

Jordi Nieva-Fenoll

Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona

Coronavirus: lleis i alarma

Les lleis cal respectar-les sempre, llevat que els poders públics vulguin trencar el sistema democràtic, ja que en aquest cas és obligació dels ciutadans combatre aquesta temptativa il·legítima. Però en una...

Ideologia i llibertat

Tothom en té, d’ideologia. Cadascú pot ser-ne més o menys conscient, o parlar-ne més sovint o callar, o fins i tot adaptar un xic o gens els seus actes als paràmetres de conducta que marca la ideologia. A...

Misteris del procés

Ningú sap com l’ésser humà va començar a celebrar processos, és a dir, com o almenys en quines circumstàncies algú va tenir la idea de nomenar un tercer perquè donés un parer per resoldre una controvèrsia...

Dictadura

No és fàcil escriure ni parlar quan se sent por. El Tribunal Suprem dels EUA i el Tribunal Europeu de Drets Humans fa temps que parlen de l’efecte descoratjament - chilling effect - per descriure la...