Jordi Llorach

Escoles Virtèlia: un patrimoni poc conegut

Sis mesos després d’acabada la incivil guerra espanyola es van iniciar les classes a les Escoles Virtèlia. ¿Com va ser possible una actuació tan ràpida en una època tan difícil? Hi va contribuir l’oportuna...