Johannes Nymark

Johannes Nymark

La pertinaç Catalunya

L’historiador francès Pierre Vilar (1906‒2003), gran especialista en nacionalisme i història catalana, va afirmar que el terme de nació, ja abans de la Revolució Francesa, s’aplicava amb el sentit de “tots...