Joan Baucells

Joan Baucells

En contra de la cadena perpètua

Dijous passat es debatia al Congrés de Diputats l’enduriment de la cadena perpètua incloent-hi més supòsits (PP) i restringint les possibilitats de revisar-la (Ciutadans). Tot plegat, símptoma d’una manera...