Jessica Obiols

Jessica Obiols

Advocada i estudiant en mediació

La persona mediadora

Exerceixo l'advocacia des de fa més de dotze anys. Durant la meva trajectòria professional el meu objectiu sempre ha estat intentar resoldre els conflictes en els quals es trobaven els meus clients de la...