JAUME MENÉNDEZ
JAUME MENÉNDEZ

Per una veritable reforma fiscal

Qualsevol proposta de reforma fiscal ha de promoure la reflexió sobre quines són les milors mesures per fomentar la productivitat, crear ocupació i generar riquesa en un entorn tributari d’equitat; per...