Jaume Coll

Jaume Coll

Els cinquanta anys del decés de Carner

la mort, aquesta vella fredelugaque té, una mica, els ulls de nostra mare.  Versos finals d'"El present", Les monjoies, 1912 Josep Carner i Puig-Oriol (1884) va morir a dos quarts d'onze de la nit del 4...