Isabel-Clara Simó

Isabel-Clara Simó

La literatura oral

Com a ensenyant he ensopegat moltes vegades amb alumnes que eren rebecs a la lectura de llibres. No ens ha d’estranyar: deia Sartre, al seu famós assaig Qu’est-ce que la littérature?, que quan un autor...