Henk Hobbelink

Com “alimenta el món” la Fundació Gates?

El dia 11 de febrer l’ARA reproduïa un article de Melinda Gates, un al·legat apassionat en favor del paper de la dona en la solució d’alguns dels problemes mundials més urgents que afronta el món avui en...