Gerard Cunill

Gerard Cunill

Historiador

La manca de professionals de la cultura al Pirineu

La major part dels ens municipals pirinencs són d'uns pocs centenars d'habitants.Municipis que tenen com a obligació el fet de garantir els serveis bàsics, i poca cosamés. El nombre de serveis assumits pels...

La feblesa estructural dels equipaments pirinencs

L'estructura dels museus i equipaments culturals del Pirineu és molt feble, amb poc personal qualificat, amb poc o nul finançament, i limitat espai, tant en els espais de treball, els magatzems de reserva,...

La cultura cerdana post Covid-19

El sector cultural cerdà és un model cultural enfocat als esdeveniments de masses, essencialment musicals, de temporada i dirigits a un públic turístic. Encara hem de veure com queda el panorama definitiu...