Gabi Martínez

Gabi Martínez

Alerta 84: El bestiar autòcton, en extinció

A l’actual Hispània, el nom original de la qual significa “terra abundant en conills”, diversos experts estudien incloure el conill a la llista d’espècies vulnerables. És gairebé lògic, tenint en compte que...

Autocensura y osos demasiado amorosos

Hace tres lustros, cuando algunos repetían que España iba bien, dije en un foro literario que observaba cada vez más autocensura al escribir, y uno de mis colegas respondió efervescente que de eso nada. Yo...

L'autocensura i els óssos massa amorosos

Fa tres lustres, quan alguns repetien que Espanya anava bé, vaig dir en un fòrum literari que observava cada vegada més autocensura en l'escriptura, i un dels meus col·legues va respondre, efervescent, que...

El provincià

“Barcelona és provinciana” va ser una sentència que vaig començar a sentir a finals dels noranta, quan començava a treure el cap pels cercles culturals de la ciutat. Potser l’apel·latiu ja l’hi havien...

El provinciano

“Barcelona es provinciana” fue una sentencia que empecé a escuchar a finales de los noventa, cuando comenzaba a asomarme por los círculos culturales de la ciudad. Quizás el apelativo ya se lo hubieran...

Música de cazuelas

El martes, después del discurso del rey, ocurrió algo maravilloso. En Barcelona, la habitual cacerolada de protesta se había adelantado una hora para coincidir con la intervención del monarca, que yo seguí...

Música de cassoles

Dimarts, després del discurs del rei, va passar una cosa meravellosa. A Barcelona, l’habitual cassolada de protesta s’havia avançat una hora per coincidir amb la intervenció del monarca, que jo vaig seguir...