Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

La política del kamikaze

Hacía días que no teníamos una muestra tan clara de la histórica tendencia al suicidio de la política española. No dialogar, amenazar, doblar la apuesta en cada desafío y ganar asfixiando al contrario. Cien...

Entre la revolución y las vacaciones

Aunque cueste darse cuenta, los hechos que marcan nuestras vidas no llevan banda sonora. Ni violines, ni mariachis, ni repican los tambores antes de que el trapecista caiga a plomo o se salve...

Between the revolution and the summer holidays

Though it may not be immediately apparent, the events that mark our lives don’t come with a soundtrack. There are no violins or mariachis, there’s no drumroll before the trapeze artist falls to their death...

Entre la revolució i les vacances

Encara que costi d’adornar-se’n, els fets que marquen les nostres vides no porten banda sonora. Ni violins, ni mariachis, ni repiquen els tambors abans que el trapezista caigui a plom o se salvi...

Un govern d'emergència a mida de l'1-O

La conjura del Pati dels Tarongers del 21 d'abril, conseqüència dels grinyols interns que provocava la compra d'urnes, va ser en realitat la conjura entre el president i el vicepresident i un avís per a...

The goal: a collapse from within

Spain’s PP government is banking on its Catalan counterpart to set off its own unaided collapse. Aznar’s old motto is their preferred course of action: Catalonia will fall apart before Spain does. It...

Objectiu: col·lapse intern

El govern del PP aposta fort perquè el govern català li faci la feina i es col·lapsi sol. Manté com a primera opció la màxima aznarista que Catalunya es trenqui abans que Espanya. La incògnita és si se’n...

The metamorphosis of the moderates

The smiling rebellion is beginning to understand that its face will freeze into a grimace at some point. The Spanish government is sticking to its guns, refusing to use dialogue as a political instrument,...

Santi Vila: “No seria admissible deixar-nos guanyar per la por”

Santi Vila és un heterodox dins del PDECat. Defensa més un moviment que un partit i cita Macron. Un independentista instrumental decidit a arribar on calgui per convocar el referèndum. Dilluns es va llevar...

La metamorfosi dels moderats

La revolta dels somriures comença a entendre que en algun moment el rictus es congelarà. El govern central es manté en la posició inamovible de renúncia a fer del diàleg una eina política i els seus...

La metamorfosis de los moderados

La revolución de las sonrisas empieza a entender que en algún momento el rictus se congelará. El gobierno central se mantiene en la posición inamovible de renuncia a hacer del diálogo una herramienta...

No ordinary vote

On the day of the referendum our only guarantee of success will be the certitude that choosing independence means supporting a better project than Madrid’s immobilism. This is our civic fail-safe....

No serà com sempre

Només el convenciment que l’aposta per la independència és un projecte millor que l’immobilisme de l’Estat ens pot garantir l’èxit en la convocatòria del referèndum. Aquesta és la nostra salvaguarda cívica....

Ahead of history

The combatant. By the time the second course arrived we’d been talking about cinema and drinking Burgundy for a while. The restaurant was in a quaint hotel in Beaune, set between vineyards and not far from...

Per davant de la història

La combatent. Quan va arribar el segon plat feia estona que parlàvem de cinema i bevíem vi de Borgonya. El restaurant era en un hotelet tradicional de Beaune, entre vinyes i no gaire lluny de la muralla....

Model businessmen

There was a time in Catalonia when Javier de la Rosa was the model businessman. His connections with the Kuwaiti monarchy gave him access to the elites and to accounts in petrodollars. After a timely...

Exhaurir la legalitat

El camí cap al referèndum es fa cada cop més estret pels límits que imposa l’Estat, però també es va dibuixant què pot ser factible el dia 1 d’octubre i com. La idea de fer un referèndum legal, amb urnes de...

Empresarios modélicos

Hubo un tiempo en Cataluña en que el empresario modelo era Javier de la Rosa. Sus conexiones con la monarquía kuwaití le facilitaban el acceso a las élites y a cuentas en petrodólares. Tras alguna oportuna...

Empresaris modèlics

Hi va haver un temps a Catalunya que l’empresari model era Javier de la Rosa. Les seves connexions amb la monarquia kuwaitiana li facilitaven l’accés a les elits i a comptes en petrodòlars. Després d’alguna...

A critical time

The headline is a quote from a member of the government. This is "a critical time”, they said, adding that the tension is tangible within the Catalan executive. In cabinet meetings, forthright debate is a...

Moments crítics

El titular l’expressa un membre del Govern. Són “moments crítics”, diu, i afegeix que la tensió es nota dins de l’executiu català. En les sessions de govern, els debats en confiança fa temps que es van...

Barcelona is Paris now

It’s half past nine in the morning. A group of people, some wearing green PAH[1] t-shirts, are gathered in Barcelona’s Eixample district. The corner of Carrer de Còrsega and Passeig de Sant Joan. A...

Barcelona ya es París

Falta poco para las diez de la mañana. Un grupo de personas, algunas con las camisetas verdes de la PAH, están concentradas en el Eixample de Barcelona. Córcega con paseo de San Juan. Una chica de unos...

Barcelona ja és París

Quarts de deu del matí. Un grup de persones, algunes amb les samarretes verdes de la PAH, estan concentrades a l’Eixample de Barcelona. Còrsega amb passeig de Sant Joan. Una noia d’uns trenta llargs amb una...

Espanyols a estones

Això de les identitats és una qüestió complexa. Fins ara, un ciutadà català amb passaport espanyol es podia sentir català, es podia sentir espanyol o es podia sentir català i espanyol alhora. Però la...

The "annoyance"

It is a shame to bother the Spanish Vice-President, Soraya Sáenz de Santamaría, considering how busy she is. In an interview this week, visibly irritated, she described Catalonia’s demand for a referendum...

La “matraca”

Sap greu importunar la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, amb la feinada que té. En una entrevista aquesta setmana, visiblement irritada, qualificava la demanda de referèndum de “matraca...

A colony of rebellious subjects?

How have we got here? In 2006, the Catalan parliament made a serious offer to update its relationship with Spain and renew the pact made during the transition to democracy at the end of Franco’s...

Una colònia de súbdits insurrectes?

Com hem arribat fins aquí?  El Parlament de Catalunya va fer l’any 2006 una oferta seriosa per actualitzar l’encaix amb Espanya i renovar el pacte de la Transició: un Estatut que va ser negociat, ribotat i...

¿Una colonia de súbditos insurrectos?

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? El Parlamento de Cataluña hizo en 2006 una oferta seria para actualizar el encaje con España y renovar el pacto de la Transición: un Estatuto que fue negociado, cepillado y...

< Anterior | 1 | 2 | ... | 24 | 25 | 26 | ... | 33 | 34 | 35 | Següent >