Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

Letters, please!

Whoever taught us to read opened our eyes to the world and we all have someone to thank for having done so. I don’t just mean learning to string letters together and sounding out syllables —though this,...

Lletres, sisplau!

Qui ens va ensenyar a llegir ens va obrir els ulls al món i tots tenim algú a qui agrair-l’hi. No em refereixo només a ajuntar lletres i fer sonar síl·labes -que també- sinó a aprendre a triar els llibres...

Decálogo de final de partida

El temporizador se ha puesto en marcha y el detonador marca dos meses. Viviremos días de tensión política, desconfianzas, malas artes y suspicacias. Las dificultades de la celebración del referéndum sin que...

An endgame decalogue

The timer is running and the detonator’s countdown is showing two months. We will see days of political tension, distrust, skulduggery and suspicion. The challenge of holding an effective referendum on...

Decàleg de final de partida

El temporitzador s’ha posat en marxa i el detonador marca dos mesos. Viurem dies de tensió política, desconfiances, males arts i suspicàcies. Les dificultats de la celebració del referèndum sense que sigui...

Call Mattis!

Relations between Donald Trump’s America and Putin's Russia have gone from flattery to insult in a flash. The language of diplomacy is entering a new phase. While Trump branded Bashar al-Assad an "animal"...

¡Que venga Mattis!

Las relaciones entre los EEUU de Donald Trump y la Rusia de Putin han pasado de la adulación al insulto con rapidez supersónica. El lenguaje diplomático vive nuevas fórmulas y mientras Trump tildaba de...

Que vingui el Mattis!

Les relacions entre els EUA de Donald Trump i la Rússia de Putin han passat de l’adulació a l’insult amb rapidesa supersònica. El llenguatge diplomàtic viu noves fórmules i mentre Trump titllava d’“animal”...

Chacón, a passion for politics

Her picture while reviewing troops with a round pregnant belly shattered many stereotypes in Zapatero's Spain. As Minister of Defense, officers stood to attention in front of her, she wore tuxedos at formal...

La ciencia de la máquina de escribir

"Algún intelectual se sienta al ordenador y escribe como si la información se conociera realmente. El intelectual no dice nunca «No lo sé» o «No estoy realmente seguro». Si lo hiciera, no podría vender sus...

Chacón, pasión por la política

Su imagen pasando revista a las tropas con una barriga rotunda rompió esquemas en la España de Zapatero. La ministra de Defensa cuadraba a los mandos, vestía esmoquin en actos de etiqueta, visitaba a las...

The science of the typewriter

“Some intellectual is sitting at his computer and writing as if the information was truly known. The intellectual never says ‘I don’t know that’ or ‘I’m not really sure about that’. If he did, he couldn’t...

Chacón, passió per la política

La seva imatge passant revista a les tropes amb una panxa rotunda va trencar esquemes a l’Espanya de Zapatero. La ministra de Defensa quadrava els comandaments, vestia esmòquing en actes d’etiqueta,...

La ciència de la màquina d’escriure

“Algun intel·lectual s’asseu a l’ordinador i escriu com si la informació es conegués realment. L’intel·lectual no diu mai «Això no ho sé» o «No n’estic realment segur». Si ho fes, no podria vendre els seus...

"Ah, finally..." or "they fine-tune it for you"?

An appearance before Congress by Daniel de Alfonso, the former chief of Catalonia’s Anti-Fraud Office currently serving as a judge in Cantabria, and Spain’s former Minister of Interior Jorge Fernández Díaz,...

“Ah, en fin...”o “Te lo afina”?

Comparecencia en el Congreso del ex jefe de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso, actualmente juez en activo en Cantabria, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cómodamente instalado en la...

“Ah, en fin...”o “Te lo afina”?

Compareixença al Congrés de l’excap de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, actualment jutge en actiu a Cantàbria, i l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, còmodament instal·lat en la presidència...

Píldoras de domingo

LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN marcará los próximos meses. El Estado está dispuesto a utilizar sus instrumentos, que son muchos, contra la convocatoria del referéndum. Su nuevo paso adelante señala a los...

Sunday pills

A STRATEGY OF TENSION will mark the coming months. Madrid is willing to use all the instruments at its disposal, of which there are many, against the referendum on independence. Its latest step points to...

Píndoles de diumenge

L’ESTRATÈGIA DE LA TENSIÓ marcarà els pròxims mesos. L’Estat està disposat a utilitzar els seus instruments, que són molts, contra la convocatòria del referèndum. El seu nou pas endavant assenyala els...

La tinta subversiva

Vivim un retrocés de la llibertat d’expressió? ¿Ha de tenir límits el seu exercici? Són les preguntes que volem respondre amb el dossier que avui hi dediquem amb la col·laboració d’alguns dels millors...

Thank you and goodbye!

"We already miss you, thank you and goodbye". With a pained expression, Donald Tusk, President of the European Council, stood in the middle of the room watching as the British ambassador walked away. In...

¡Adiós y gracias!

"Ya os echamos de menos, gracias y adiós", y con cara de pena Donald Tusk, presidente del Consejo, se quedó en medio de la sala viendo como se iba el embajador británico. A pesar del tiempo que ha pasado,...

The molehill and commuter trains

Yesterday Mariano Rajoy and some members of his government landed in Catalonia by land, sea, and friendly press with an offer labeled as "one you cannot resist”. Recognizing that infrastructure investments...

Adeu i gràcies!

“Ja us trobem a faltar, gràcies i adeu”, i amb cara de pena Donald Tusk, president del Consell, es va quedar al mig de la sala veient com marxava l’ambaixador britànic. Malgrat el temps que ha passat,...

La montaña, el ratón y Cercanías

Por tierra, mar y prensa afín Mariano Rajoy y algunos miembros de su gobierno desembarcaron ayer en Cataluña con una oferta de esas etiquetadas con un no-lo-puede-resistir. Reconociendo que se necesitan...

La muntanya, el ratolí i Rodalies

Per terra, mar i premsa afí Mariano Rajoy i alguns membres del seu govern van desembarcar ahir a Catalunya amb una oferta d’aquelles etiquetades amb un no-ho-podreu-resistir. Reconeixent que calen...

De los cafés al bar de chinos

"Paz, libertad, tolerancia, solidaridad, estado de derecho. 60 años y los mismos valores. Mirar atrás con orgullo y adelante con esperanza", esta era el tuit de la Comisión Europea en la celebración de las...

From cafés to Chinese-owned bars

“Peace, freedom, tolerance, solidarity, rule of law. 60 years, same values. Look back with pride, look forward with hope”, this was the European Commission’s tweet to celebrate six decades since it was...

Dels cafès al bar de xinesos

“Pau, llibertat, tolerància, solidaritat, estat de dret. 60 anys i els mateixos valors. Mirar enrere amb orgull i endavant amb esperança”, aquesta era la piulada de la Comissió Europea en la celebració de...

< Anterior | 1 | 2 | ... | 21 | 22 | 23 | ... | 27 | 28 | 29 | Següent >