Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

To sow salt

There is a blood component in Spanish politics that endures in history and does not expire with the generational change. A Neapolitan air of penetrating, painful screaming, a list of infidels and a deformed...

Salvador Illa: "The pandemic has not dissolved the Catalan problem, it still exists"

Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) is Minister of Health and Secretary of Organization of the PSC. He receives us at the Moncloa with a calm appearance, and a speech that is moderate in form and...

Salvador Illa: “La pandemia no ha disuelto el problema catalán, sigue existiendo”

Salvador Illa (la Roca del Vallès, 1966) es ministro de Sanidad y secretario de organización del PSC. Nos recibe en la Moncloa con apariencia tranquila y un discurso moderado en la forma y ortodoxo en el...

Sembrar sal

Hay un componente sanguíneo en la política española que perdura en la historia y no caduca con el cambio generacional. Un aire napolitano de grito penetrante, doloroso, una lista de infieles y un duelo...

Salvador Illa: “La pandèmia no ha dissolt el problema català, continua existint”

Salvador Illa (la Roca del Vallès, 1966) és ministre de Sanitat i secretari d’organització del PSC. Ens rep a la Moncloa amb aparença tranquil·la i un discurs moderat en la forma i ortodox en el fons. En la...

Sembrar sal

Hi ha un component sanguini en la política espanyola que perdura en la història i no caduca amb el canvi generacional. Un aire napolità de crit punyent, dolorós, una llista d’infidels i un duel entre la...

Salvador Illa: "La pandèmia posa en valor la feina de Lluch"

Aquest és un fragment d'una entrevista al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que podreu llegir sencera al diari de diumenge. Vint anys després de l’assassinat d’Ernest Lluch torna a haver-hi un ministre de...

Susanna, ¿y ahora qué hago?

Y Susanna felicita el trabajo hecho y se encarga de darle al alumno otro dibujo por hacer antes de una pausa para merendar mandarinas. El ambiente es animado, se comparten rotuladores, se muestran los...

Susanna, i ara què faig?

I la Susanna felicita la feina feta i s'encarrega de donar-li a l'alumne un altre dibuix per fer abans d'una pausa per berenar mandarines. L'ambient és animat, es comparteixen retoladors, es mostren els...

Governance and truth

“Here is the issue that holds the key to our age-old discussion: how come nobody tells the truth in Catalonia?” I am borrowing the citation from Catalan writer Josep Pla, who is quoted at the start of Jordi...

Gestión y verdad

“En este aspecto está la clave de nuestra vieja discusión: ¿por qué, en nuestro país, nadie dice la verdad?” La cita encabeza su libro El hijo del chófer (Tusquets) y la recoge el escritor Jordi Amat de...

Gestió i veritat

“En aquest aspecte hi ha la clau de la nostra vella discussió: ¿per què, al nostre país, ningú no diu la veritat?” La cita encapçala el seu llibre El hijo del chófer (Tusquets) i la recull l’escriptor...

Respirar otra vez

Nunca tantos norteamericanos habían ido a votar y pocas veces un recuento de papeletas había mantenido tanto tiempo a tanta gente con la náusea sobre el futuro. Había habido precedentes, como en el 2000,...

Breathing again

Never had so many Americans turned out to vote and rarely had the ballot count kept so many people on tenterhooks about the future. We had some precedents, like the 2000 election, when the feud lasted 36...

Respirar un altre cop

Mai tants nord-americans havien anat a votar i poques vegades un recompte de paperetes havia mantingut tant de temps tanta gent amb la nàusea sobre el futur. Hi havia hagut precedents, com l’any 2000, quan...

Crisis de legitimidad

Donald Trump ha demostrado que no es una anécdota en la historia política norteamericana, y los resultados electorales han avalado su capacidad de representar, en gran medida, a un país enfadado. Después de...

Crisi de legitimitat

Donald Trump ha demostrat que no és una anècdota en la història política nord-americana, i els resultats electorals han avalat la seva capacitat de representar, en gran mesura, un país enrabiat. Després de...

Una noche que durará años

En unas elecciones normales a la presidencia de los Estados Unidos, el recuento electoral sería definitivo pocas horas después del cierre de los colegios electorales de la Costa Oeste, pero estas no son...

Una nit que durarà anys

En unes eleccions normals a la presidència dels Estats Units, el recompte electoral seria definitiu poques hores després del tancament dels col·legis electorals de la costa oest, però aquestes no són unes...

Una votación histórica

Después de cuatro años de presidencia de Trump, y desafiando una pandemia, los norteamericanos han ido masivamente a las urnas. Largas colas nunca vistas para ir a votar el martes después del primer lunes...

Una votació històrica

Després de quatre anys de presidència de Trump, i desafiant una pandèmia, els nord-americans han anat massivament a les urnes. Llargues cues mai vistes per anar a votar el dimarts després del primer dilluns...

Tacking the ship

It feels as if our world is doomed to crash against the rocks and we need to focus on our own breathing. Yet it is precisely when fear and the resulting decline are most noticeable that it makes the most...

Virar la nau

Sembla que el nostre món vagi contra les roques i ens hàgim de centrar en la nostra pròpia respiració, però és precisament quan la por i la decadència que comporta són tan visibles que té més sentit...

Les conjectures de la Volhov

Deu ser reconfortant viure en un país on l'acció de la justícia i de la policia no té ni una ombra de sospita. Malauradament, aquest no és el cas de molts ciutadans catalans, i l'operació de la Guàrdia...

Schools against darkness

A teacher called Samuel Paty was beheaded on Friday last week in the French town of Conflans-Sainte-Honorine. Islamist fanaticism has claimed plenty of victims worldwide, including many representatives of...

L’escola contra la foscor

Un mestre, Samuel Paty, va ser decapitat divendres de la setmana passada a França, a Conflans-Sainte-Honorine. Hi ha hagut moltes víctimes del fanatisme islamista al món i molts representants de les llums...

Conjectures against Trapero

It is worth reading the court ruling in the case of former Chief Constable Josep Lluís Trapero —and the top brass of the Catalan police force in 2017— to grasp the massive blow that those who built the...

Conjectures contra Trapero

Cal llegir la sentència que absol el major dels Mossos d'Esquadra i la plana major del cos per entendre la garrotada que significa per als que van construir l'acusació i preguntar-se com repararan el dany...

Trapero o la impotència de l'Estat

L'advocada del major Trapero, Olga Tubau, va culminar la seva defensa en l'última paraula del judici a l'Audiència Nacional citant, emocionada, el ministre del segle XIX Manuel Alonso Martínez: "Un ciutadà...

Jordi Cuixart: "A Puigdemont y Junqueras no les reclamamos que sean amigos, sino que tengan sentido de estado"

Jordi Cuixart (Santa Perpètua de Mogoda, 1975) desborda energía a pesar de tener que pasar entre cinco y seis días de confinamiento en la celda (23 horas) cada vez que vuelve de un permiso de 12 horas para...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Següent >