Esteve Corominas

Esteve Corominas

Una nova mirada sobre el paisatge quotidià

Al conjunt de Catalunya un 94% del territori és sòl no urbanitzable, és a dir, està considerat incompatible amb el desenvolupament urbà, ja sigui perquè és mereixedor de protecció especial o bé perquè la...