Eric E. Schmidt

El futur de la llibertat a internet

Durant la pròxima dècada hi haurà prop de 5.000 milions de nous usuaris d’internet. Segons l’organització defensora del drets humans Freedom House, la possibilitat d’accedir a la xarxa augmentarà sobretot...