Ekaterina Sokirianskaia

Ekaterina Sokirianskaia

El pogrom contra els homosexuals de Txetxènia

Aprincipis d’abril van sortir a la llum informacions que indicaven que a Txetxènia, la petita i tumultuosa república situada a l’extrem meridional de la Federació Russa, s’estava perpetrant una campanya de...