Eduard Vallory

Eduard Vallory

Decisions sobre educació

El debat sobre l’escola en el context de la pandèmia i el confinament barreja la seguretat sanitària amb les tres funcions socials de l’educació obligatòria: tenir cura dels infants, generar cohesió social...

Superar el temari

A aquestes altures de curs, a COU vam estudiar la Primera Guerra Mundial. L’assassinat de l’arxiduc a Sarajevo, els 8 milions de morts entre el 1914 i el 1918... En canvi, no hi va haver ni una paraula...

Imaginar l’escola de demà mentre actualitzem la d’avui

Reimaginar com el coneixement i l’aprenentatge poden donar forma al futur de la humanitat i del planeta: aquest és l’objectiu de la iniciativa global Els futurs de l’educació: aprendre a esdevenir, que la...

Carme Giralt: un guardó a les lluites compartides

“Em semblava que calia salvar per les paraules tot allò que la història, la Història gran, o sigui la dels homes, havia fet imprecís, havia condemnat o idealitzat”. Montserrat Roig escrivia aquesta frase a...

Ordre i progrés?

L’elecció de Bolsonaro a Brasil colpeix i ens ha de fer pensar. Estimo la cultura brasilera i la seva gent, i admiro la seva història i tradicions, en particular la llarga lluita per la igualtat d’una...

Transformació educativa: el repte dels reptes

Aconseguir una educació de qualitat a l’abast de tots des d’una escola inclusiva i orientadora és el gran repte del qual deriven la resta, aquí i al món, i és per això que les Nacions Unides insten a...

Fer irreversible la transformació educativa

Fa poc més d’un any, equips directius de vint-i-cinc centres educatius de característiques diverses que són referents de pràctiques d’aprenentatge avançades i de formació per a molts altres centres i milers...

Actualitzar l’escola

Molts mestres, mares i pares i professionals d’amplis sectors demanen una actualització de l’escola que permeti que tots i cadascun dels infants gaudeixin d’un aprenentatge rellevant i amb sentit, que els...

image-alt

Educació 2030: quina qualitat per a quin aprenentatge

Si segons prenguem unes decisions o altres en educació el nostre país s’assemblarà més a Corea o a Finlàndia, quines triaríem? Molts ens ho hem preguntat aquesta setmana, en el marc del Fòrum Mundial...

Educació: modelar el país que volem

Sota el rètol del ministeri d’Educació de Singapur s’hi pot llegir el lema: Moulding the future of our nation [Modelant el futur de la nostra nació]. I, en efecte, parlar sobre educació ha de comportar...

Education: what country for what people

There is a motto written below the official sign at Singapore's Ministry of Education: "Moulding the Future of our Nation". Indeed, discussing education requires considering what sort of country we want and...