L'alarmant normalització del consum d’alcohol i cocaïna

L'administració ha d'actuar per prevenir el consum de drogues, i l'educació és la millor prevenció. 

En els últims dos anys s'ha incrementat en més d'un 20% el nombre de persones que han demanat atenció per superar l'addicció a la cocaïna a Catalunya. Segons dades de la subdirecció general de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública corresponents al 2017, la demanda per iniciar tractaments per consum de cocaïna havia anat a la baixa en els sis anys anteriors, però aquesta tendència s'ha interromput fins a representar el 22% del total dels casos en tractament per drogues a Catalunya. Ara bé, només quatre de cada 10 casos (40%) fan tractament per primera vegada, mentre que fa 10 anys aquest percentatge era d'un 60%. És a dir, ara no hi ha tanta gent que se sotmet per primer cop a la teràpia, sinó que més pacients hi recorren després de recaure. 

Deixant de banda aquest repunt dels tractaments per cocaïna, és el consum d'alcohol –des de fa 20 anys– el que provoca la majoria de peticions de teràpia per drogodependències a Catalunya. Amb un 43,39%, l'alcohol es manté de manera estable com la droga que té més inicis de tractament. La segona és la cocaïna (amb un 22,17%), seguida de l'heroïna (12,79%) i el cànnabis (12,43%). 

La setmana passada continuaven arribant notícies de l'epidèmia de morts als Estats Units per sobredosi de drogues. L'any passat les sobredosis per opiacis sintètics com el fentanil van matar prop de 72.000 nord-americans, un 10% més que l'any anterior, i ja superen les morts per VIH. Tot i que a Catalunya no s'ha arribat a aquest extrem, la normalització del consum d'alcohol i de cocaïna és preocupant i representa un problema de salut pública amb greus derivades, com ara l'augment dels accidents de trànsit.

Les víctimes per accidents de trànsit s'han incrementat un 42% el primer semestre de l'any a Catalunya, una situació que Trànsit ha qualificat "d'emergència viària" i ha atribuït a l'excés de velocitat i a les distraccions, però sobretot també a l'augment del consum d'alcohol i de drogues al volant.  

Una altra dada preocupant és l'edat en què els joves s'inicien en el consum de drogues.  Es calcula que l’edat mitjana a Espanya d’iniciació a l’alcohol és als 13,7 anys. De fet, un 78,9% dels joves d’entre 14 i 18 anys han consumit alcohol alguna vegada a la seva vida. 

L'alcohol i el tabac estan socialment més acceptats que altres substàncies addictives, i l'alcohol, a més, compta amb anuncis a la televisió en què no s'adverteix de manera prou evident del risc de no fer-ne un consum responsable.

En aquest sentit, també inquieta que la droga per la qual gent més jove inicia tractaments és el cànnabis (27 anys en dones i 29 en homes).

Molts adolescents veuen normal consumir alcohol i altres substàncies addictives com el cànnabis, i no perceben els riscos que hi estan associats. Des de l'administració s'ha d'actuar i abordar de manera integral els perills que comporta el consum de tot tipus de drogues, amb programes educatius específics. L'educació és la millor prevenció.  

EDICIÓ PAPER 11/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF