David Casassas

David Casassas

Una vida no se suplica

Una feina, la que sigui; si ens hi atrevim, una que ens faci una mica el pes; un salari superior al llindar de la pobresa; si ens hi atrevim, un que se situï més enllà encara; i si no, un salari i avall...