Daniel Innerarity

Daniel Innerarity

image-alt

A solas con la cultura

La cultura nos pone en contacto con otros (con ciertos creadores, con el público, con otros participantes en un mismo evento) pero en el fondo es una experiencia que nos deja a solas con nosotros mismos. La...

A soles amb la cultura

La cultura ens posa en contacte amb altres (amb certs creadors, amb el públic, amb altres participants en un mateix esdeveniment) però en el fons és una experiència que ens deixa a soles amb nosaltres...

Millor que el dret a decidir

L’expressió “dret a decidir” s’ha convertit en un obstacle per avançar en un acord al voltant del futur de l’autogovern basc i, al meu parer, no serveix per aclarir el debat. D’una banda, resulta un terme...

Mitjans que fan de mitjancers

L’actual fascinació per les xarxes socials, la participació o la proximitat posa de manifest que l’única utopia que segueix viva és la de la desintermediació. Una desconfiança davant les mediacions ens...

Una Europa social

La Unió Europea ha seguit un model d’enginyeria social un pèl rudimentari: la ideologia funcional de la integració pel mercat suposava que la integració social es produiria automàticament. Però hem arribat...

Una Europa social

La Unión Europea ha seguido un modelo de ingeniería social un tanto rudimentario: la ideología funcional de la integración por el mercado suponía que la integración social se iba a producir automáticamente....