Cosme Bonet

L'estat federal, un nou model de convivència

Per què sorgeix, novament i amb força, el debat sobre el model d'estat a Espanya? És la crisi econòmica la que ha conduït a una crisi política de l'estat? O és que, certament en el marc de la crisi actual,...