Cori Escoda

Cori Escoda

La perspectiva One Health (Una Salut) contra la pandèmia

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya volem reiterar el nostre missatge de calma: les persones i els animals podem conviure amb tranquil·litat i podem seguir gaudint de les nostres mascotes...