Colm Tóibín

Una pregària per a Clitemnestra

M’havien dit que tornaries. M’he despertat sabent-ho. Però ara d’entre els déus no n’hi ha cap que vigili el que faig o conegui el que penso. Quan m’adreço als déus no hi ha ningú. Són els humans els que...