Caterina Calsamiglia Costa

Caterina Calsamiglia Costa

No fer la selectivitat aquest any

La selectivitat té un rol central en el nostre sistema educatiu. A grans trets, la nota d’accés, mitjana ponderada entre la selectivitat i la nota del batxillerat, determina l’ordre en què l’alumnat pot...