Carla Alsina

Carla Alsina

“Ens multen pel que som, no pel que fem”

L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona (d’ara endavant, l’Ordenança) impacta en els drets econòmics de les persones vulnerabilitzades i les...