Candela Calle

Candela Calle

Humanitzar la sanitat

L'evolució sociodemogràfica i epidemiològica dels últims anys ha generat l'aparició de nous problemes de salut, molt més complexos i diversos i, per tant, més demanda d'assistència sanitària. I el càncer és...

Lideratge femení, lideratge per valors

La incorporació de les dones al mercat laboral ha experimentat un extraordinari desenvolupament en les últimes dècades. Però la desigualtat persisteix. Per això les reivindicacions no es poden subscriure a...