Susagna Escardíbul / Carles Xifra

Susagna Escardíbul / Carles Xifra

Gràcies a monitores i monitors

Aquests dies d'incertesa no ens podem estar d'agrair a tots els monitors i monitores que hagin fet possible uns casals i unes colònies que semblaven inimaginables. El vostre esforç ha estat excepcional i...