Begoña Román

Begoña Román

Viure per sempre més?

Hi ha una confiança quasi cega –i una immensa eufòria– en les capacitats de la tècnica per resoldre tots els nostres problemes. Centrem-nos ara en la possibilitat d’augmentar la nostra longevitat fins al...

La inhumanitat dels humans

Amb el nom humanitat al·ludim tant al conjunt d’humans com al valor que atribuïm a cada membre del conjunt. Kant ho va explicitar magníficament amb el seu imperatiu categòric: “Tracta la humanitat, tant en...

La inhumanidad de los humanos

Con el nombre “humanidad” aludimos tanto al conjunto de humanos como al valor que atribuimos a cada miembro del conjunto. Kant lo explicitó magníficamente con su imperativo categórico: “Trata la humanidad,...