La operación

Una mañana como otra cualquiera voy a la clínica de cirugía estética en la que practican operaciones de reasignación de género. También modifican narices, recortan labios mayores y menores de vulvas,...

L'operació

Un matí com una altre qualsevol vaig a la clínica de cirurgia estètica on practiquen operacions de reassignació de gènere. També modifiquen nassos, retallen llavis majors i menors de vulves, extreuen o...

Zackie Oh de Atenas

Youtube es una tumba sin losa en la que algunos de nuestros amigos viven y mueren delante de nuestros ojos. Si te acercas a la tumba digital de Zak Kostopoulos podrás verle todavía vivo en 2013 haciendo una...

Zackie Oh d'Atenes

YouTube és una tomba sense llosa on alguns dels nostres amics viuen i moren davant dels nostres ulls. Si t'acostes a la tomba digital de Zak Kostopoulos podràs veure'l encara viu, el 2013, fent una campanya...

Encerrados

Venecia se ofrece al visitante, desde al menos el siglo XVIII, como la ciudad de la libertad, del placer y del juego. Sin embargo, toda Venecia está dominada por un teatral corte vertical entre la fachada y...

Tancats

Venècia s’ofereix al visitant, des d’almenys el segle XVIII, com la ciutat de la llibertat, del plaer i del joc. No obstant això, tot Venècia està dominada per un teatral tall vertical entre la façana i el...

Elogi del fetitxisme

Estic embrancat últimament en la tasca ingent i quixotesca de donar forma discursiva a la inexistent existència del cos trans. No ho faig per raons altruistes, sinó perquè aquesta invenció discursiva és la...

Violadas por la ley

Desde que se hizo pública la sentencia que exime a los cinco integrantes de la Manada de la violación colectiva de una joven durante las fiestas de los sanfermines en Pamplona, no han cesado, en diferentes...

Violades per la llei

Des que es va fer pública la sentència que eximeix els cinc integrants de la Manada de la violació col·lectiva d'una jove durant les festes dels Sanfermines a Pamplona, no s'han aturat, en diferents ciutats...

Cuerpo abierto

En los últimos días, la comunidad científica ha anunciado el descubrimiento de un nuevo órgano del cuerpo humano. Lo que han dado en llamar “intersticio” sería un “conglomerado de tejidos llenos de líquido,...

Cos obert

Fa poc la comunitat científica va anunciar el descobriment d'un nou òrgan del cos humà. El que han anomenat "interstici" seria un "conglomerat de teixits plens de líquid, de la mateixa dimensió que la pell,...

Llámame por mi (otro) nombre

Todavía me sucede, no tan a menudo como antes, encontrarme con alguien que se obstina en referirse a mí con un pro-nombre femenino, o que se niega a llamarme por mi único nombre, ese otro nombre que ahora...

Digue’m pel meu (altre) nom

Encara em passa, no tan sovint com abans, trobar-me amb algú que s’obstina a referir-se a mi amb un pro-nom femení, o que es nega a dir-me pel meu únic nom, aquest altre nom que ara és meu. Llavors puc...

Mejor que hijo

Vuelvo a la ciudad donde nací para acompañar a mi madre en el hospital los días que dura su recuperación después de una operación. Esa ciudad de Castilla, donde cuerpos humanos pasean enfundados en abrigos...

Millor que fill

Torno a la ciutat on vaig néixer per acompanyar la meva mare a l’hospital els dies que dura la seva recuperació després d’una operació. Aquesta ciutat de Castella, on cossos humans passegen enfundats en...

#MeToo: Carta de un hombre trans al antiguo régimen sexual

Señoras, señores y otros, En medio del fuego cruzado en torno a las políticas del harcelement sexuel (de la agresión sexual) querría tomar la palabra como contrabandista entre dos mundos, el mundo de “las...

#Metoo, carta d’un home trans a l’antic règim sexual

Senyors, senyores i altres, Enmig del foc creuat al voltant de les polítiques contra l’assetjament sexual, voldria prendre la paraula com a contrabandista entre dos mons, el món de les dones i el dels...

Del museu al necromuseu

Resultaria difícil ser a Nova York aquests dies sense ser víctima de l’allau mediàtica que canta les excel·lències de l’exposició de Björk al MoMA, de la mateixa manera que sembla difícil ser a París i ser...

image-alt

La Catalunya trans

L’any acaba de començar a França amb un assalt, un ensorrament, una batalla perduda, una contrarevolució, un dol, però potser també amb la possibilitat de travar noves aliances que coordinin el que ens...

L'últim sotmetiment

Hauria de limitar-me a la convenció i recomanar un llibre de platja per a aquests dies d'estiu, però davant l'espectacle de l'enfonsament de l'Estat Providència prefereixo convidar a la lectura de Calibán y...

El porno del poder

Si hi hagués una versió cinematogràfica sobre la vida política francesa en els últims mesos, seria indubtablement una mena de reality show pornogràfic.El primer capítol es va produir el setembre passat:...

Sade a la Complutense

Sabem per Kafka que l'acusació fa el crim i que el càstig dibuixa retrospectivament la culpa. Fa uns dies el diari ABC presentava com a "salvatges i depravats" el grup d'estudiants que haurien "irromput al...

Simone de Beauvoir i el feminisme àrab

És difícil dormir a les velles metròpolis d'Europa sabent que a l'altre costat del Mediterrani la revolució es desperta. Per als que vam néixer després del 68 i que, excepte la caiguda de Berlín, només hem...

Derrida, Foucault i les biografies impossibles

S'acaben de publicar a França dos llibres que podrien considerar-se exemples paradigmàtics de dues maneres -no només diferents sinó irreconciliables- d'entendre la biografia i de pensar el contingut de les...

Filiació i amor marica segons Jean Genet

La poeta Lydia Dattas explica que un dels joves que va viure amb Jean Genet durant anys li va confessar, quasi amb por de destruir la imatge lasciva i sàtira de l'escriptor, que Genet i ell van fer l'amor...