Antoni Fernàndez Teixidó

Antoni Fernàndez Teixidó

L'objectivitat i la precisió, virtuts de l'historiador

L'historiador Joan B. Culla ha escrit en aquest diari un article maldestre sobre la meva persona. Voldria fer-hi unes quantes precisions i un comentari de fons. Primerament, vull pensar que l'historiador no...