Antoni Bennàssar

Sancions als pares vaguistes

Divendres es va afirmar per part de l'actual Defensora del Menor de la CAIB que els pares que no duen els nins a escola "cometen una infracció" i que poden ser sancionats. No sé a què es refereix: posaran...