Anna Terrón

Anna Terrón

The European asylum system

The free movement of people within the European Union requires an extraordinary degree of integration among its member states. For the first time within an international framework, a group of states agreed...

El sistema de asilo en Europa

La libre circulación de personas dentro de la Unión Europa implica un grado extraordinario de integración entre sus miembros. Por primera vez en un marco internacional, un grupo de estados pone en común un...

El sistema d'asil a Europa

La lliure circulació de persones dins de la Unió Europa implica un grau extraordinari d’integració entre els seus membres. Per primera vegada dins un marc internacional, un grup d’estats posa en comú un...

Fronteres interiors: un cop al cor de la UE

El grau d’integració assolit avui a la Unió Europea és molt alt. Fer-lo realitat ha requerit un procés dinàmic, ple de dificultats i de resistències, però que sempre ha avançat impulsat pel mandat...

Escoltem Europa

La Unió Europea inclou realitats diferents i se sosté per una estructura institucional complexa orientada a ponderar majories i minories, a compatibilitzar representació dels ciutadans i els estats, i a...

La Unió Europea, culpable?

Circula per Europa una brama creixent contra la societat plural i oberta en un món globalitzat, un moviment que pretén el retorn a la pròpia comunitat, dins del propi estat, liderat per un govern fort....

Cap a una millor gestió de les migracions

Les fronteres de Ceuta i Melilla són punts d’entrada i sortida d’un alt nombre de persones que es mouen pels espais habilitats per creuar-les, i pateixen una forta pressió dels que intenten l’entrada de...